Nie adoptuj psa, który najbardziej Ci się podoba, adoptuj tego, z            którym najlepiej Ci się chodzi. To podstawa przyjaźni.           

Zasady adopcji zgodnie z regulaminem schroniska

WYDAWANIE ZWIERZĄT

 

A. Prowadzący schronisko oddaje, odpłatnie lub nieodpłatnie, zwierzęta osobom posiadającym odpowiednie warunki dla zapewnienia należytej opieki nad nimi. Pies może być oddany najwcześniej po 14 dniach pobytu w schronisku (okres kwarantanny i czas na odnalezienie właściciela), po podpisaniu umowy adopcyjnej.
B. Właściciel psa ma prawo do jego odbioru, po uwiarygodnieniu prawa własności przez złożenie pisemnego oświadczenia. W przypadku odmowy odebrania zwierzęcia, sprawa będzie kierowana do Prokuratury Rejonowej (Art. 6. ust. 2. Ustawy o ochronie zwierząt).
C. Psy wolno wydawać po ich zaszczepieniu przeciw wściekliźnie (nie dotyczy szczeniąt do 3. miesiąca życia) oraz po sterylizacji i kastracji (nie dotyczy szczeniąt, które nie osiągnęły dojrzałości płciowej).

D. Zwierzęta wydaje się do nowych domów tylko osobom fizycznym jako nowym opiekunom, a owe osoby, w obecności właściwego pracownika schroniska, osobiście podpisują umowę adopcyjną.

E. Zabrania się wydawania zwierząt:

     - dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,

     - zwierząt chorych, szczennych suk oraz szczeniąt przed ukończeniem 8 tygodni życia,

     - osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (tzn. obroży,   smyczy),

     - osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz podejrzanym o handel zwierzętami.

F. Kierownik schroniska lub osoba upoważniona może sprawdzić warunki bytowe psa adoptowanego ze schroniska.